FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

सूचना तथा समाचार

कोभिड १९ को खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।।

यस परशुराम नगरपालिका नगरकार्यपालिको मिति २०७७/०५/१३ गतेको बैठकको निर्णय न. १ अनुसार यस नगरपालिकामा कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा गत आ.ब.

परशुरामन नगरपालिका द्वारा कोभिड १९ र विकास आयोजनाको लागि गरिएका विभिन्न पहलहरु ।

हाल सम्म क्वारेन्टाइनमा राखिएका व्यक्तिहरुको विवरण ।

Pages