FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
रमेश साउँद एम.आई.एस. अपरेटर सामाजिक सुरक्षा rameshsaud357@gmail.com ९८०९४०८३८०
राम सिँह धामी खरिदार प्रशासन ९८४८७०८५८८
हर्क बहादुर बोहरा सा.क.अपरेटर प्रशासन harkbohara8@gmail.com ९८४८८३०७५७
जयधर्म कार्की सव. ओभरसियर योजना ९८०४६७३४७०
बिष्णु सिँह बोहरा अमिन योजना bishnubohara605@gmail.com ९८४८५७६८९९
हरि सिँह बोहरा सव. ओभरसियर योजना ९८६८८१३४८९
लिला साउँद फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा ९८६८७८४०१८
नविन प्रशाद भट्ट सुपरभाई‍जर योजना ९८६५५७८१५१
तुलशी साउँद पोषण स्वयंसेवक बहुक्षेत्रिय पोषण योजना tulasisaud1234@gmail.com ९८६२४६२८४४
विश्राम सिँह बोहरा का.स. प्रशासन ९८४८८५९२६२
सुनिता कार्की का.स. ९८६८७५३३०२
टेक बहादुर साँकी का.स. प्रशासन
हरि सिँह थापा का.स. प्रशासन ९८६५८४५५४४
चक्र बहादुर पाली का.स. प्रशासन ९८४२१८४७६७
अर्जुन सिँह धामी का.स. प्रशासन ९८४८८३०३९९