FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

राजपत्र

Title Content
बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च सम्बन्धी कार्यविधि , २०७६ । PDF icon बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि २०७६.pdf
आर्थिक ऐन,२०७८ PDF icon Arthik Ayan 2078 Final.pdf
नदी तथा अन्य सार्बजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ । PDF icon नदि जन्य ब्यवस्थापन र फोहरमैला सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf
दरबन्दी मिलान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ । PDF icon दरबन्दी मिलान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७.pdf
घरबहाल कर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ । PDF icon घरबहाल कर सम्बन्धी कार्यविधी २०७६.pdf
परशुराम नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली , २०७६ PDF icon परशुराम नगरपालिकाको खरीद नियमावलि २०७६.pdf
बाल गृह सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ । PDF icon बाल गृह सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
परशुराम नगरपालिकाको शिक्षा प्रतिकार्य योजना ,२०७७ । PDF icon शिक्षा प्रतिकार्य योजना २०७७.pdf
व्यवसायकर सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७६ । PDF icon ब्यवसायकर सम्बन्धी कार्यविधी २०७६.pdf
स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ । PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages