FAQs Complain Problems

राजपत्र

Title Content
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७५.pdf
याेजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यविधि २०७५ PDF icon याेजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यविधि २०७५.pdf
परशुराम नगरपालिकाकाे कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ PDF icon परशुराम नगरपालिकाकाे कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
परशुराम नगरपालिकाका कमर्चारीहरूकाे अाचारसंहिता २०७५ PDF icon परशुराम नगरपालिकाका कमर्चारीहरूकाे अाचारसंहिता २०७५.pdf
पदपूर्ति समिति गठन कार्यविधि २०७५ PDF icon पदपूर्ति समिति गठन कार्यविधि २०७५.pdf
नगर शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ PDF icon नगर शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
नगर प्रहरी कार्विधि २०७५ PDF icon नगर प्रहरी कार्विधि २०७५.pdf
टाेल विकास संस्था गठन तथा संचालन कार्यविधि २०७५ PDF icon टाेल विकास संस्था गठन तथा संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
इक्विप्मेन्ट्स र सवारी साधन संचालन कार्यविधि २०७५ PDF icon इक्विप्मेन्ट्स र सवारी साधन संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
अार्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ PDF icon अार्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf

Pages