FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्पुर्ण वडा कार्यालयलाई सुचना ।

लागत साँझेदारीमा भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सुचना ।

अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण घुम्ती शिविर सञ्चालन सम्बन्धि सूचना ।

खाता सञ्चालन सम्बन्धमा सम्पुर्ण विद्यालयहरुलाई सुचना ।

आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा ।

नतिजा तथा अन्तिम योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

प्राविधिक सहायक पदको छनौट परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

वडा न.१२ को जिर्ण भवनहरु भत्काई हटउने सम्बन्धि सूचना ।

अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणकालागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन संकलन गर्ने बारे सूचना ।

उपभोक्ता समिति गठन गरि सम्झौताका लागि पठाइदिने बारे सूचना ।

Pages