FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

सूचना तथा समाचार

Procurement of Desktop Computer, Printer, Scanner and 4G Wireless Dongle for Strengthining and SP System of ward offices को सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

आ.स्वा.से.के. वडा न‌‍. १० कुर्मुल्ले भवन निर्माणको सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

खेलकुद प्रशिक्षक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

खेलकुद प्रशिक्षक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

योजना सम्झौता सम्बन्धि जरुरी सूचना ।

मकर संक्रान्ति मेला सम्बन्धि विषेश सूचना ।।

सेवा प्रवाह बन्द रहने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।।

अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसमा सहभागी भइदिने बारे सूचना ।

भागेश्वर मा.वि कटालकाे २ कोठे भवन निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गरिएको बारे सूचना ।

अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसमा सहभागी हुने बारे सूचना ।

Pages