FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी(रेडियोग्राफर) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बासमेवासीहरुले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन पेश गर्न ३५ दिने सूचना ।

भूमी सम्बन्धी अनुसुची २ बमोजिम भरिएका फारम माथि दाबी विरोधका लागि प्रकाशित १५ दिने सूचना ।

आ.ब. २०७८/०७९ को योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्बन्धि सूचना ।

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सुचना ।

खेलकुद प्रशिक्षक/सहायक प्रशिक्षकको नतिजा तथा अन्तिम योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशित गरिएको सूचना

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्वन्धी नियमावली , २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको दोश्रो त्रैमासिकको प्रगती विवरण ।

व्यक्तिगत घटना दर्ताको मंसिर र पौष महिनाको विवरण विवरण सार्कोवजनिक गरिएको बारे ।

एकल महिला आयआर्काजन कार्यक्रमका लागि सहभागी छनौट गरि पठाईदिने बारे सूचनामा उल्लेखित वडा कार्यालयहरुलाई सूचना ।

बुनाई सीप विकास तालिमका लागि सहभागी छनौट गरि पठाईदिने बारे सूचनामा उल्लेखित वडा कार्यालयहरुलाई सूचना ।

Pages