FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

सूचना तथा समाचार

विषय विज्ञका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको बारे सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा(अ.हे.ब. र का.स. पदकाे)

सेनिटरी प्याड खरिदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रको आसय पत्र सूचना ।।

आपतकालिन सम्पर्क नम्बर सार्बनिक गरिएको बारे ।

सेवा प्रवाह बन्द गरिएकाे जरुरी सूचना ।

सूचनाको हक सम्बन्धी तेश्रो चौमासिक स्वतः प्रकाशन ।

अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा बन्द रहने सम्बन्धि जरुरी सूचना ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौटमा परेका विद्यालयहरुलाई सम्झौता गर्न आउने बारे जरुरी सूचना ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौटमा परेका विद्यालयहरुलाई सम्झौता गर्न आउने बारे जरुरी सूचना ।

पूर्वनिर्धारीत नगर स्तरीय र विद्यालय स्तरीय परीक्षा स्थगत गरिएको बारे सूचना ।

Pages