FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

सूचना तथा समाचार

का.स.मु. तथा सम्पत्ती विवरण सम्बन्धमा ।

आ.व.२०७७/०७८ असार मसान्त सम्मको अपाङ्गता परिचयपत्र विवरण ।

योजना तथा कार्यक्रम फरफारक सम्बन्धि जरुरी सूचना ।

जाेगबुडा-शिर्ष-गोगन-कलेना-सलौन (कलेना-बसौटी खण्ड को १९ कि.मि.) सडक निर्माणको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

कटाल-परशुरामधाम धार्मिक पर्यटकिय सडक(९ कि.मि.) को प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

आ.ब. २०७८/०७९ को बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारीत भएको जानकारी सम्बन्धमा ।

परशुराम नगरपालिकाको नवौं नगरसभाबाट मिति २०७८/०३/११ गते पारित आ.ब. २०७८_०७९ को बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट ।

सेवा प्रवाह बन्द रहने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।।

नगर सभाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा .

Pages