FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

सूचना तथा समाचार

मिति २०७७ असार ३ गते साँझ ६ बजे सम्मको कोभिड १९ परिक्षणको अवस्था ।

मिति २०७७ असार ०३ गते विहान १० बजे सम्मको कोभिड १९ अपडेट

मिति २०७७ असार ०२ गते साँझ ६ बजे सम्मको कोभिड १९ अपडेट

क्वारेन्टीन , कोभिड आईससोलेसन वार्ड , तथा परिक्षण को पछिल्लो अपडेट २०७७/०३/०१ साँझ ६ बजे ।

नगरसभा तथा बजेट अधिबेशनमा उपस्थितिका लागि अनुरोध ।

क्वारेन्टीन अपडेट- मिति २०७७ जेठ ३१ गते साँझ ६ बजे सम्म

आगामी आ.व २०७७/०७८ को निती कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा ।

क्वारेन्टीन तथा आईसोलेसनमा आवत-जावतमा रोक लगाईएको बारे सुचना ।

मिति २०७७ जेठ २९ गते साँझ ६ बजे सम्मको कोभिड १९ अपडेट

क्वारेन्टीन अपडेट- मिति २०७७ जेठ २७ गते साँझ ६ बजे सम्म

Pages