FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

परशुराम नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न वनेको आर्थिक ऐन, २०८०।

राजपत्र प्रकार : 
ऐन