FAQs Complain Problems

राजपत्र

Title Content
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ । PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८.pdf
परशुराम नगरपालिकाको शिक्षा प्रतिकार्य योजना ,२०७७ । PDF icon शिक्षा प्रतिकार्य योजना २०७७.pdf
परशुराम नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली , २०७६ PDF icon परशुराम नगरपालिकाको खरीद नियमावलि २०७६.pdf
करारमा खेलकुद प्रशिक्षक छनौट सम्बन्धी कार्यविधी,२०७७ । PDF icon करारमा खेलकुद प्रशिक्षक छनौट सम्बन्धी कार्यविधी २०७७.pdf
उर्जा उपसमिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७८ PDF icon उर्जा उपसमिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७६ PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७६.pdf
संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण कार्यविधि PDF icon संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण कार्यविधि.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७६ PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७६.pdf
आर्थिक ऐेन २०७७ PDF icon आर्थिक ऐेन २०७७.pdf
अपांगता भएका ब्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७६ PDF icon अपांगता भएका ब्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७६.pdf

Pages