FAQs Complain Problems

राजपत्र

Title Content
क्याम्पस अनुदान रकम व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८ PDF icon क्याम्पस अनुदान रकम ब्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन कार्यविधी २०७८.pdf
परशुराम नगरपालिकाको सहकारी नियमावली , २०७८ । PDF icon सहकारी नियमावली २०७८.pdf
सडक वालवालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि ,२०७६ । PDF icon सडक बालबालिका व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७६.pdf
सामुदायिक विद्यालय समायोजन कार्यविधि, २०७७ । PDF icon विद्यालय समायोजन कार्यविधि २०७७.pdf
वालविकास केन्द्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ । PDF icon वालविकास केन्द्रका सहजकर्ताहरुको ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ PDF icon लैङिंक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधी २०७८.pdf
व्यवसायकर सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७६ । PDF icon ब्यवसायकर सम्बन्धी कार्यविधी २०७६.pdf
बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च सम्बन्धी कार्यविधि , २०७६ । PDF icon बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि २०७६.pdf
बाल गृह सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ । PDF icon बाल गृह सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
नदी तथा अन्य सार्बजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ । PDF icon नदि जन्य ब्यवस्थापन र फोहरमैला सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf

Pages