FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

Public Procurement / Tender Notices

बोलपत्रको सुचना (नदी खोलाको बिक्रि कर ( रोयल्टी) ठेक्का)

नदी खोलाको बिक्रि कर ( रोयल्टी) ठेक्का

विभिन्न नदी/खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ(ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, भरान, माटो, ग्राभेल ) बिक्रिकर संकलन सम्बन्धि बोलपत्रको सुचना

Pages