FAQs Complain Problems

Public Procurement / Tender Notices

परशुराम नगरपालिका भित्रका विभिन्न नदी/खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको बिक्रि शुल्क संकलन सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान सूचना (चाैथाे पटक प्रकाशित मिति २०७८/०८/१६) ।

परशुराम नगरपालिका भित्रका विभिन्न नदी/खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको बिक्रि शुल्क संकलन सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान सूचना (चाैथाे पटक प्रकाशित मिति २०७८/०८/१६)

बाेलपत्र खरिद अन्तिम मिति (२०७८/०८/२२ कार्यालय समय भित्र)

विभिन्न नदि/खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको बिक्रि शुल्क संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सूचना ।

विभिन्न नदि/खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको बिक्रि शुल्क संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सूचना ।

दोस्रो पटक प्रकासित मिति २०७८/०७/०८

Pages