FAQs Complain Problems

News and Notices

कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण ।

उपस्थित सम्बन्धमा ।

बैंक खाता खोली सोको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

राजश्व रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धमा ।

अति आवश्यक वाहेकका सबै सेवाहरु बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ।

छैठौं कार्यपालिका बैठक सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

आ.व.२०७८/०७९ को भुक्तानी बन्द सम्बन्धि सूचना ।

परशुराम नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी जानकारी

परशुराम नगरपालिकाको चौथो नगर कार्यपालिका बैठकका का निर्णयहरु ।

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्ने कार्य बन्द सम्बन्धी सूचना ।

Pages