FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

News and Notices

मतदाता नामावली संकलन सम्बन्धी सूचना ।

आ.व. २०७८/०७९ प्रथम चाैमासिकको आय व्यय विवरण ।

सहभागी छनाेट गरी पठाइदिने सम्बन्धमा ।

उपभोक्ता समिति / समुह मार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरु कार्यान्वयन सम्बन्धी सुचना ।

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

उपभोक्ता समिति / समुह मार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावितअतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धमा ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राही छनौट सम्बन्धमा ।

कोभिड -१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना र निवेदनको ढाँचा ।

सम्पूर्ण नगरवासीमा हार्दिक अनुरोध जनगणना २०७८ ।

Pages