FAQs Complain Problems

करार कर्मचारिको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

करार कर्मचारिको   कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।